Hart-en-licht 

Sharings

 

“Storytelling comes natural to humans, but since we live in an unnatural world, sometimes we need a little help doing what we’d naturally do.” ~ Dan Harmon

 

De mens vertaalt elkaar al verhalen sinds de oertijd. Toen zaten we in een kring rond het veilige en warme vuur om onze belevenissen, ons standpunt (point of view) te delen. Daarnaast werden belangrijke verhalen en kennis op deze wijze generatie op generatie door gegeven.

 

In deze tijden is het verhalen vertellen rond het kampvuur ingeruild door Facebook posts, Instagram foto’s en elektronische appjes. Wanneer wij op verjaardagen zitten of uit zijn met vrienden liggen de mobiels op tafel of hangen ze voor onze snufferds.

 

De techniek en social media hebben ons, naar mijn optiek, niet altijd socialer gemaakt. In het contact wordt de diepte vaak niet gezocht. De tijd wordt zelfs niet genomen om daadwerkelijk contact met elkaar te maken. Echt luisteren. Echt spreken. Echt delen. Het lijkt soms ver van ons weg.

Het delen, het vertellen van verhalen breng ik graag terug door middel van sharings.

 

Wat is een sharing?

 

Een sharing is een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden de mensen uitgenodigd om hun verhaal te delen. Ieder verhaal is welkom en even waardevol, net als de mensen die ze vertellen. Wanneer iemand het woord wilt dan krijgt hij of zij de sharing stick. Dit geeft aan dat deze persoon verteld en dat de rest met aandacht luistert.

 

Voordat wij overigens daadwerkelijk overgaan tot het sharen spreken wij eerst een aantal zaken met elkaar af. Die afspraken draaien vooral om: hoe spreken wij elkaar aan, hoe gaan wij met elkaar om tijdens deze bijeenkomst. Iedereen mag input geven en iedereen wordt gehoord tijdens het proces van het maken van de afspraken. Wij gaan pas met elkaar onderweg wanneer ieder persoon zich kan vinden in de opgestelde afspraken.

 

Tijdens de bijeenkomst zal ik, samen met de hulp van de rest, zo goed mogelijk zorgdragen voor het naleven van de afspraken.

 

Drie mogelijke afspraken breng ik altijd in.

Wij oordelen niet

Wij laten mensen uitspreken en onderbreken een verhaal niet

Wij gaan niet met elkaar debatteren

 

Waarom sharings?

 

“I believe sharing stories and experiences is the best way to teach people to empathize!” ~ Jane Goodall

 

Van sharing komt caring. Wanneer iemand zijn verhaal deelt, zijn perspectief deelt, en er daadwerkelijk wordt geluisterd dan leef je onmiddellijk met iemand mee. Je kan jezelf herkennen in een verhaal, je kan meer respect voor de ander krijgen, je kan zelfs tot tranen geroerd worden door wat iemand je vertelt.

 

Door dit te doen ontstaat meer respect, verbinding met elkaar en eenheid.

 

Helaas kan de totale aandacht op de werkvloer, op school en soms zelfs thuis niet worden gevestigd op jouw verhaal. Door drukte op de werkvloer, computers, mobieltjes en tv’s wordt die aandacht verstoord. Vandaar dat doelbewuste sharings ontzettend belangrijk zijn om meer empathie voor elkaar te kweken.

 

Sharings kunnen zo worden gebruikt voor o.a. teambuilding en het aan de kaak stellen van moeilijke thema’s.

 

Tot slot. Sharing is ook daring. Durf jij jezelf te laten zien en horen? Durf jij je open te stellen voor het verhaal van je medemens? Je er door te laten raken? In een sharing kan jij barrières doorbreken in jezelf.  

gallery/campfire
gallery/logo 4
gallery/storytelling