Hart-en-licht 

Thema’s

 

Een sharing kan uitstekend worden ingezet voor teambuilding. De verbindingen in uw team zullen sterker worden, respect zal groeien en er zal meer begrip voor elkaar zijn. Dit allen door het delen van persoonlijke verhalen. 

 

Daarnaast is een sharing zeker ook geschikt voor ‘classroom building’. Oftewel: leerlingen & leraren die met elkaar onderweg gaan in een sharing. Jongeren zijn namelijk een groep die zich vaak echt niet gezien en gehoord voelt. Aan de andere kant zal een persoonlijk verhaal van de leraar meer begrip & respect kweken voor hem of haar. 

 

Verder zijn er een aantal specifieke taboe onderwerpen die ik graag door middel van sharings meer aandacht wil geven.

 

* Geestelijke gezondheid

* Pesten & gepest worden

* Prestatiedruk & stress

* Seksualiteit & Gender

 

Vanuit persoonlijke ervaring zal ik deze sharings leiden. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die mij erg aan het hart gaan. Vandaar dat ik graag deze taboe onderwerpen meer in het licht wil zetten. Een school, organisatie of vereniging is altijd van harte welkom om contact met mij op te nemen over een sharing over deze onderwerpen.

 

Aangezien het gaat om gevoelige onderwerpen zal er altijd vooraf in kaart worden gebracht hoe de sharing het beste vorm kan worden gegeven.

gallery/mental-health
gallery/world without bullying